0

Nội dung hướng dẫn

1. Cách tải app và đăng kí CTV trên điện thoại di động.

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

3. Hướng dẫn chia sẻ link bán hàng và link tuyển CTV.

4. Hướng dẫn theo dõi đơn hàng.

5. Hướng dẫn rút hoa hồng.

Video 01: Cách tải app và đăng kí CTV trên điện thoại di động.

 

Video 02: Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

 

Video 03: Cách chia sẻ link bán hàng và link tuyển CTV

 

Video 04: Hướng dẫn theo dõi đơn hàng của bạn.

 

Video 05: Hướng dẫn rút hoa hồng.

18001799